Contact
x Zoeken
Home > Nieuws > HPV vaccinatie

HPV vaccinatie

16 maart 2023

Meer te weten komen over de HPV vaccinatie? Lees onderstaande link:
https://hpvcampagnetoolkit.pr.co/208969-toolkit-jgz

De vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV) is onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma dat wordt gecoördineerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het vaccin wordt vanaf 2010 in het Nederlandse vaccinatieprogramma gebruikt. Sinds het begin van 2022 krijgen jongens en meisjes in het jaar dat ze 10 worden een uitnodiging voor vaccinatie. Inmiddels zijn ruim 1 miljoen meisjes en jongens tegen HPV gevaccineerd.

In 2022 en 2023 krijgen ook alle ongevaccineerde jongens/ jonge mannen en meisjes/ jonge vrouwen die geboren zijn tussen 1 januari 1996 en 31 december 2011 eenmalig een uitnodiging voor vaccinatie.

De partners van RIVM hebben een essentiële rol in de voorlichting over de HPV-vaccinatie en uitdragen van de campagne boodschap. Om deze reden zijn er verschillende middelen ontwikkeld voor lokale inzet. Deze toolkit wordt aangevuld gedurende de campagne.