Contact
x Zoeken
Home > Nieuws > Versoepeling mogelijkheden huisartsenzorg Thermion

Versoepeling mogelijkheden huisartsenzorg Thermion

18 juni 2020

Geachte patiënt,

Zoals u weet neemt het aantal coronagevallen in Nederland af en zijn de maatregelen versoepeld. Dit biedt ruimte voor meer mogelijkheden in de huisartsenzorg. Wij hebben u de afgelopen periode gevraagd contact uit te stellen als u zelf het gevoel had dat klachten konden wachten. Via deze mailing willen wij u laten weten dat u ook voor niet spoedeisende klachten gewoon weer contact kunt opnemen met de huisartsenpraktijk. Omdat wij ons moeten houden aan de richtlijnen van het RIVM is het aantal consultplekken in de praktijk nog beperkt. Wij kunnen / zullen dus niet voor alle vragen een consult op de praktijk aanbieden, maar de assistente denkt graag met u mee hoe u het beste geholpen kunt worden, ook op afstand.

Graag vragen wij u aandacht en begrip voor het volgende om onnodige drukte en daarmee besmettingsgevaar in de praktijk te voorkomen:

  • Kom niet naar de praktijk maar bel ons als u denkt zorg nodig te hebben. De doktersassistente en/of huisarts bekijken dan samen met u wat in uw situatie het beste is om te doen.
  • Overweeg een e-consult aan te vragen met uw huisarts: https://huisartsenlent.praktijkinfo.nl/patientomgeving/
  • Als u op consult komt verzoeken wij u alleen te komen.
  • Kom niet eerder dan 1-2 minuten voor uw afspraak de praktijk binnen. Bent u toch te vroeg? Dan vragen wij u in de auto of buiten te wachten.
  • De assistente zal u vragen of u luchtwegklachten heeft. Als u luchtwegklachten heeft mag u niet naar ons reguliere spreekuur komen. Wel organiseren we een apart spreekuur voor onze patiënten met luchtwegklachten die snel zorg nodig hebben.
  • Waar mogelijk zullen we nog steeds telefonische consulten of beeldbelafspraken inplannen.
  • Wij volgen de richtlijnen van onze beroepsgroep in het kader van persoonlijke beschermingsmaatregelen.

 

Bij luchtwegklachten (hoest en/of verkouden e/o keelpijn e/o koorts) geldt:

 

In de behandeling van mensen met herstel na corona werken wij zo nodig samen met (o.a.) de specialist, fysio/oefentherapeut, diëtist, logopedist en psycholoog. Op www.thermion.nl kunt u per zorgaanbieder zien hoe zij de reguliere zorg weer opstarten en welke maatregelen zij daartoe nemen.

Wij hopen met deze maatregelen de zorg om uw gezondheid zo goed mogelijk te regelen.

Vriendelijke groet, huisartsen, praktijkondersteuners, assistentes en management huisartspraktijk Thermion